എ.കെ.റ്റി.എ ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കുണ്ടറ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് എതിര്‍വശത്ത് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച AKTA SCHOOL OF FASHION DESIGNING & GARMENT TECHNOLOGY എന്ന സ്ഥാപനം